Change Language
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 

 

   

แบร์ลิทซ์ มีหลักสูตรต่างๆ สำหรับความสนใจ ความต้องการ และการเรียนสไตล์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเร่งรัดแบบ total immersion หรือแบบสบายๆ เป็นกลุ่มเพื่อ เตรียมไปท่องเที่ยวด้วยกัน

 

Individual Instruction – Flexible and Convenient (Private)

 
 

เมื่อคุณเรียนแบบตัวต่อตัว คุณก็สามารถเรียนตามจังหวะเร็ว-ช้าและตามตารางเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ การเรียนแต่ละครั้งคุณจะใช้เวลาครึ่งหนึ่งเพื่อฝึกฟังภาษาที่คุณเรียน อีก
ครึ่งหนึ่งเพื่อฝึกพูดตลอดเวลาคุณจะได้เรียนรู้ และที่สำคัญเรายังสามารถปรับโปรแกรมให้สนองความต้องการด้านคำศัพท์ของคุณโดยเฉพาะได้ด้วย

การเรียนตัวต่อตัวให้ประสิทธิผลได้รวดเร็วและแสนสะดวกสบาย ผู้สอนของแบร์ลิทซ์ซึ่งเชี่ยวชาญระดับเจ้าของภาษาจะสอนเนื้อหาวิชาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและความ ประสงค์ของคุณด้วยความเอาใจใส่แบบตัวต่อตัว ผู้เรียนใช้เวลาครึ่งหนึ่งเพื่อฝึกการฟังและอีกครึ่งหนึ่งเพื่อฝึกพูด โดยจะได้เรียนรู้ไปตลอดเวลาดังกล่าว วิชาที่มุ่งสอนเป็นรายบุคคล เช่นนี้ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างสบายๆ ไร้ความกดดัน

โปรแกรมการเรียนตัวต่อตัว ปรับให้เหมาะกับคุณได้เต็มที่ทุกด้านตามตารางเวลาและจุดประสงค์ของผู้เรียน อาจมีการเสริมคำศัพท์พิเศษในหลักสูตรให้ในภายหลังเมื่อผู้เรียนมีพื้น ฐานแน่นดีแล้ว

 
Semi-Private Instruction – Learn for a Fraction of the Cost
   
 

การเรียนแบบกึ่งส่วนตัว ทำให้ผู้สอนมีเวลาเอาใจใส่คุณเป็นอย่างมาก และคุณยังเรียนเนื้อหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ แต่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกับผู้ร่วมเรียนอีกคนหนึ่ง พูดคร่าวๆ ก็คือคุณจ่ายค่าเรียนเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของค่าเรียนแบบตัวต่อตัว แต่ยังได้รับประโยชน์คุ้มค่าจากการเรียนอย่างเข้มข้น แถมยังได้ฝึกภาษากับ “คู่เรียน” ของคุณ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

Group Instruction - Enjoyable and Affordable

 

ผู้เรียนบางคนชอบเรียนเป็นกลุ่มเพราะรู้สึกว่าเรียนง่ายกว่าและสนุกกว่า การร่วมมีเป้าหมายเดียวกันกับผู้อื่นในการเรียนภาษาได้หัวเราะสนุกสนานร่วมกันในระหว่างที่ฝึกฝนภาษา อาจเป็น ประสบการณ์ที่แสนเพลินใจ แบร์ลิทซ์จัดสอนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 4 – 8 คน เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่ามีโอกาสได้ฝึกพูดและได้รับความเอาใจใส่จากผู้สอนอย่างทั่วถึงเป็นรายตัว โดยจะจัดสอน
ตามตารางเวลาที่สะดวกและกำหนดไว้เป็นประจำ ผู้เรียนเฉลี่ยกันชำระค่าเรียน จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

 

Total Immersion

Berlitz Total Immersion® เป็นโปรแกรมต่าง ๆ ที่พิสูจน์แล้วด้วยวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์ว่า สร้างความแคล่วคล่องในการใช้ภาษาได้ในเวลาอันสั้น โดยที่อาศัยการสอนแบบตัวต่อ
ตัววันละเจ็ดชั่วโมงครึ่งเป็นเวลาสองถึงหกสัปดาห์ การเรียนอย่างเข้มข้นเร่งรัดเช่นนี้ช่วยสร้างทักษะทางภาษาได้รวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดและคิดเป็นภาษาที่ต้องการเรียนได้

ในแต่ละวันผู้เรียนหลักสูตร Total Immersion จะได้เรียนกับผู้สอนสองคนเพื่อฝึกการสนทนาสามทาง ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการถามและตอบอย่างรวดเร็วฉับพลัน จากผู้สอนทั้งสอง เพื่อพัฒนาการพูดให้แคล่วคล่องเหมือนเจ้าของภาษา และฝึกการฟังให้เข้าใจเจ้าของภาษาที่พูดด้วยความเร็วตามปกติ

เพื่อให้การเรียนการสอนต่อเนื่อง ไม่ขาดจังหวะ แบร์ลิทซ์จึงได้จัดอาหารกลางวันไว้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัส ทำให้สามารถฝึกฝนภาษาได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่สบาย ไม่เป็นทางการ หลัง “บทเรียนมื้อเที่ยง” ผู้เรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปในช่วงเช้าและฝึกฝนการอ่านและการเขียน

ทุกวันศุกร์จะมีการเปลี่ยนบรรยากาศ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในละแวกนั้น เพื่อสนทนากันตามสบายด้วยเรื่องใดๆ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การทำเช่นนี้ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความมั่นใจในตนเองและความเชื่อมั่นในทักษะทางภาษาที่จำเป็นเพื่อการใช้ภาษาได้อย่างแคล่วคล่อง

ตลอดสัปดาห์ ผู้เรียนจะได้ฝึกการพูดคุยโทรศัพท์เป็นระยะๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ในการสนทนาโดยไม่เห็นหน้าผู้สนทนา เมื่อพื้นฐานแน่นดีแล้วก็จะมีการปรับคำศัพท์ของหลักสูตร Total Immersion® ให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียน โดยให้มีศัพท์ทางธุรกิจ และคำศัพท์สำนวนอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน

ผู้สำเร็จหลักสูตร Total Immersion สามารถเชื่อมั่นได้ว่า ได้เรียนหลักสูตรฝึกฝนภาษาที่มีประสิทธิผลที่สุดแล้ว จึงทำให้สามารถรับมือกับปัญหาท้าทายใดๆ ที่อาจประสบใน อนาคตได้ด้วยความมั่นใจ

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright © 2008-2013 Berlitz International, Inc. Design by Globalgate Consulting Co., Ltd.