สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ขอเสนอการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ การประเมิน และโปรแกรมการทดสอบพนักงานที่เหมาะสมกับพนักงานของคุณ ตารางการเรียน และเป้าหมายการเรียน ภาษาที่สอนมีทั้งการสอนภาษาอังกฤษ ไทย สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีนกลาง และมากกว่า 50 ภาษา

การเรียนการสอนสามารถทำได้ตั้งแต่พนักงาน 1 คน หรือพนักงานทั้งองค์กร หลังจากที่วิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) ได้รับการเผยแพร่เมื่อ 130 กว่าปีที่แล้ว ก็ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนภาษาอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่นั้นมาผู้คนค่อนโลกก็ได้เรียนภาษาใหม่ๆ ผ่านวิธีการสอนโดยผ่านบทสนทนา คือการฟังและการพูด ซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่เป็นธรรมชาติที่สุด จนวันนี้ วิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาที่สามารถวัดผลได้

 

คุณภาพเหมือนกับทั่วโลก

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์สอนภาษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับมืออาชีพ มีการดูแลเป็นอย่างดี สอนโดยเจ้าของภาษา พนักงานของคุณจะมั่นใจในการใช้งาน และเข้าใจภาษานั้นๆ สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเรียนกับสาถบันสอนภาษาของเรา:

 • คุณภาพเหมือนกันทั่วโลก
 • สามารถปรับแต่งเนื้อหา รวมทั้งคำศัพท์เฉพาะที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • มั่นใจได้ในคุณภาพ
 • มีการรายงานผลการเรียน
 • มีการติดตามและรายงานผลการเรียนเพื่อความคุ้มค่าแก่การลงทุน

 

มีความยืดหยุ่นสำหรับองค์กรของท่าน

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์เป็นผู้ริเริ่มรูปแบบการให้บริการการเรียนการสอนภาษา วันนี้สถาบันภาษาแบร์ลิทซ์ และโปรแกรมความเป็นผู้นำสามารถเรียนได้ทั้งที่สถาบันภาษาเอง หรือสถานที่ของคุณ นอกจากนี้ยังมีระบบออนไลน์ผ่าน Berlitz Virtual Classroom การเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง หรือแบบผสมผสานเรียนออนไลน์และพบอาจารย์ผู้สอน

เมื่อคุณเลือกแบร์ลิทซ์ คุณจะพบกับ:

 • สาขาทั่วโลกมากกว่า 550 สาขาในกว่า 70 ประเทศ
 • วิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง
 • เนื้อหาปรับเปลี่ยนได้
 • รับประกันคุณภาพเหมือนกันทั่วโลก
 • วัดผลลัพธ์ได้
 • ข้อตกลงการให้บริการตามอัตราที่ต้องการ
 • ตอบสนองการบริการ
 • เป็นที่ยอมรับและใบประกาศจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหลายๆ สถาบัน (GSA/ISO)

 

การประเมินความสามารถ และการทดสอบความก้าวหน้าการใช้ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์มีบริการการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นการคัดกรองพนักงานก่อนการจ้างงาน และตรวจสอบความก้าวหน้าการใช้ภาษาของพนักงาน คุณสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานคะแนนการทดสอบและระดับความสามารถกับ Test of English for International Communication (TOEIC), Test of English as a Foreign Language (TOEFL) and the Common European Framework of Reference for Languages (CEF).

 • การทดสอบทักษะการพูดของแบร์ลิทซ์ มีหลายภาษา และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในทักษะเฉพาะของพนักงานของคุณ ที่ต้องใช้กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • การทดสอบทักษะการฟังและการอ่าน สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ในการประเมินทักษะด้านภาษาของพนักงาน หรือผู้สมัคร ซี่งมีทั้งภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน ญี่ปุ่น และจีน
 • การทดสอบทักษะการเขียน เป็นการประเมินโดยการทำข้อเขียนที่ออกแบบมาเพื่อการคัดกรองพนักงานเป็นจำนวนมาก หรือการรับสมัครงาน ให้บริการทั้งการทดสอบภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ หากต้องการ

การบริการคอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่