สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ขอเสนอการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ การประเมิน และโปรแกรมการทดสอบพนักงานที่เหมาะสมกับพนักงานของคุณ ตารางการเรียน และเป้าหมายการเรียน ภาษาที่สอนมีทั้งการสอนภาษาอังกฤษ ไทย สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีนกลาง และมากกว่า 50 ภาษา

การเรียนการสอนสามารถทำได้ตั้งแต่พนักงาน 1 คน หรือพนักงานทั้งองค์กร หลังจากที่วิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) ได้รับการเผยแพร่เมื่อ 130 กว่าปีที่แล้ว ก็ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนภาษาอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่นั้นมาผู้คนค่อนโลกก็ได้เรียนภาษาใหม่ๆ ผ่านวิธีการสอนโดยผ่านบทสนทนา คือการฟังและการพูด ซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่เป็นธรรมชาติที่สุด จนวันนี้ วิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) เป็นมาตรฐานการเรียนภาษาที่สามารถวัดผลได้

 

คุณภาพเหมือนกับทั่วโลก

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์สอนภาษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับมืออาชีพ มีการดูแลเป็นอย่างดี สอนโดยเจ้าของภาษา พนักงานของคุณจะมั่นใจในการใช้งาน และเข้าใจภาษานั้นๆ สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเรียนกับสาถบันสอนภาษาของเรา:

 • คุณภาพเหมือนกันทั่วโลก
 • สามารถปรับแต่งเนื้อหา รวมทั้งคำศัพท์เฉพาะที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • มั่นใจได้ในคุณภาพ
 • มีการรายงานผลการเรียน
 • มีการติดตามและรายงานผลการเรียนเพื่อความคุ้มค่าแก่การลงทุน

 

มีความยืดหยุ่นสำหรับองค์กรของท่าน

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์เป็นผู้ริเริ่มรูปแบบการให้บริการการเรียนการสอนภาษา วันนี้สถาบันภาษาแบร์ลิทซ์ และโปรแกรมความเป็นผู้นำสามารถเรียนได้ทั้งที่สถาบันภาษาเอง หรือสถานที่ของคุณ นอกจากนี้ยังมีระบบออนไลน์ผ่าน Berlitz Virtual Classroom การเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง หรือแบบผสมผสานเรียนออนไลน์และพบอาจารย์ผู้สอน

เมื่อคุณเลือกแบร์ลิทซ์ คุณจะพบกับ:

 • สาขาทั่วโลกมากกว่า 550 สาขาในกว่า 70 ประเทศ
 • วิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง
 • เนื้อหาปรับเปลี่ยนได้
 • รับประกันคุณภาพเหมือนกันทั่วโลก
 • วัดผลลัพธ์ได้
 • ข้อตกลงการให้บริการตามอัตราที่ต้องการ
 • ตอบสนองการบริการ
 • เป็นที่ยอมรับและใบประกาศจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหลายๆ สถาบัน (GSA/ISO)

 

การประเมินความสามารถ และการทดสอบความก้าวหน้าการใช้ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์มีบริการการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นการคัดกรองพนักงานก่อนการจ้างงาน และตรวจสอบความก้าวหน้าการใช้ภาษาของพนักงาน คุณสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานคะแนนการทดสอบและระดับความสามารถกับ Test of English for International Communication (TOEIC), Test of English as a Foreign Language (TOEFL) and the Common European Framework of Reference for Languages (CEF).

 • การทดสอบทักษะการพูดของแบร์ลิทซ์ มีหลายภาษา และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในทักษะเฉพาะของพนักงานของคุณ ที่ต้องใช้กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • การทดสอบทักษะการฟังและการอ่าน สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ในการประเมินทักษะด้านภาษาของพนักงาน หรือผู้สมัคร ซี่งมีทั้งภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน ญี่ปุ่น และจีน
 • การทดสอบทักษะการเขียน เป็นการประเมินโดยการทำข้อเขียนที่ออกแบบมาเพื่อการคัดกรองพนักงานเป็นจำนวนมาก หรือการรับสมัครงาน ให้บริการทั้งการทดสอบภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ หากต้องการ

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ช่วยคนมากกว่าล้านคนในการสื่อสารภาษาใหม่ๆ ไม่ว่าคุณต้องการปรับเรซูเม่ของคุณ เตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆในการเรียนภาษานั้นๆ สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์สามารถช่วยให้คุณถึงจุดหมายนั้นได้โดยใช้การพูดและการฟัง วิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) เป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดในการเรียนภาษา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับเริ่มต้นก็สามารถพูดประโยคง่ายๆได้ตั้งแต่วันแรกที่เรียน  วิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) ได้เกิดขึ้นในปี 1878 ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้งานง่ายโดยใช้รูปแบบการสอนผ่านการสนทนา เป็นการปฏิวัติการเรียนการสอนภาษามาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันวิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานการเรียนการสอน และเป็นวิธีการหลักของการเรียนการสอนในบริษัทต่างๆ

 

การเรียนการสอนสดแบบเห็นหน้ากัน กับสาขาที่คุณสะดวก

การเรียนแบบเห็นหน้าเป็นวิธีการเรียนแบบดั้งเดิมที่จะมอบประสบการณ์การเรียนภาษาแบบส่วนตัวจริงๆ สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซืมีการสอนภาษามากกว่า 50 ภาษา การเรียนแบบเห็นหน้ากันนี้สามารถเรียนได้ที่สถาบันของเราที่มีอยู่ทั่วโลกมากกว่า 550 สาขา

 

ทางเลือกในการเรียนภาษาเพื่อตอบสนองตามความต้องการของคุณ

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ใช้วิธีของแบร์ลิทซ์เอง (Berlitz Method®) ในการเรียนการสอนภาษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี  โปรแกรมการเรียนแบบเห็นหน้ามีทั้งการเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม รวมทั้งโปรแกรมการเรียนแบบเร่งรัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

เรียนภาษาได้ทุกที่กับ eBerlitz

ปัจจุบันคุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาใหม่ๆได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบนท้องถนน เพื่อให้เหมาะกับตารางที่เร่งรีบ สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ แบ่งออกเป็นสองทางเลือกที่แสนสะดวกสบาย

 • Berlitz Live Online - นักเรียนจะได้เรียนสดอยู่หน้าเครื่องของคุณผ่านเวป โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่พิสูจน์แล้วของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) สามารถเรียนได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเหมือกับแบบดั้งเดิมที่เข้ามาเรียนที่สถาบันเอง

 • CyberTeachers by Berlitz - การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ e-learning เป็นทางเลือกของการแก้ปัญหาการเรียนที่คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ บทเรียนสามารถปรับให้เหมาะกับระดับภาษาและความต้องการของแต่ละบุคคล

 

 

Berlitz Live Online

Berlitz Live Online ได้รวมข้อดีของวิธีการเรียนที่พิสูจน์แล้วของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) กับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกันที่คุณจะสามารถเรียนพูด ฟัง และคิดเป็นภาษานั้นๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพียงคุณมีหูฟัง และไมโครโฟน คุณก็สามารถเรียนภาษากับนักเรียนคนอื่นและอาจารย์ผู้สอนจากสถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ผ่านระบบออนไลน์ได้เหมือนกับวิธีการเรียนแบบดั้งเดิม

คุณสามารถฝึกบทสนทนากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาจะมุ่งเน้นให้คุณได้ฝึกการใช้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รูปแบบออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน และคุณสามารถที่จะบันทึกการเรียน และกลับไปทบทวนได้

Berlitz Live Online มีมากกว่า 50 ภาษา ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

Berlitz Live Online Private

เรียนภาษาแบบออนไลน์สดที่คุณสะดวกได้ทุกที่

Berlitz Live Online แบบตัวต่อตัวเป็นการเรียนภาษาที่สามารถยืดหยุ่นได้มากที่สุด และสามารถปรับแต่งได้เพื่อตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลและเป้าหมายเฉพาะ การเรียนแบบ private เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวที่สามารถปรับแต่งเพื่อให้ครอบคลุมคำศัพท์และการสื่อสารเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขององค์กรหรือการทำงานของแต่ละบุคคล

ไม่ใช่การเรียนผ่านซีดีหรือโปรแกรมการเรียนด้วยตนเองที่ต้องอาศัยแรงจูงใจ แต่ Berlitz Live Online เป็นการเรียนภาษาและโต้ตอบสดผ่านอินเตอร์เน็ต โดยอาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการเรียนการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) และใช้หนังสือตัวเดียวกับที่เรียนแบบตัวต่อตัว บวกกับคุณสามารถบันทึกการเรียนในแต่ละครั้งเพื่อทบทวนกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น MP3

CyberTeachers by Berlitz

CyberTeachers โดยแบร์ลิทซ์ได้รับรางวัลชนะเลิศโปรแกรมออนไลน์สำหรับการเรียนภาษาเชิงธุรกิจ รูปแบบนวัตกรรมนี้สามารถสร้างบทเรียนที่ปรับแต่งเฉพาะงาน ธุรกิจ และความสนใจเฉพาะบุคคล ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพนับตั้งแต่วันแรกของการเรียน

CyberTeachers โดยแบร์ลิทซ์เป็นการเรียนที่สามารถปรับแต่งได้ในรูปแบบของเว็บที่ง่ายต่อการใช้งาน บทเรียนได้รับการพัฒนาและปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่ตรงกับระดับและความต้องการของแต่ละผู้เรียน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเน้นคำ วลี หรือประโยค เข้าไปในโปรแกรมของคุณ ฝึกการออกเสียงในความหมายที่แตกต่างกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกบทความประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ

เรามีทั้งหมด 6 ภาษา ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน และดัทช์ โปรแกรมมีให้เลือกทั้งแบบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน

การเรียนการสอนภาษาและการใช้ภาษาเชิงธุรกิจกับสถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์

เหตุผลในการเรียนภาษามีมากมายอาทิเช่น เพื่อการเดินทาง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความสนใจส่วนตัวนี่เป็นเพียงตัวอย่างในหลายๆเหตุผลที่ต้องการเรียนภาษา หรือเพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใด สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์สามารถช่วยคุณได้ตามแต่ช่องทางความสะดวกของคุณ ไม่ว่าคุณจะเรียนกับนักเรียนท่านอื่นในห้องเรียน เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งที่บ้านหรือที่ที่คุณสะดวกไม่ว่าที่ใดก็ตาม สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ก็มีโปรแกรมที่เหมาะกับคุณ โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้วิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ที่ได้รับการพิสูจน์จากประสบการณ์ระดับโลกมากกว่า 135 ปี นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาแบบตัวต่อตัวซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกับการสอนให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของคุณ

         

BerlitzEnglish™

BerlitzEnglish™ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้สถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงโดยการจำลองสถานการณ์นั้นในห้องเรียน คุณจะพบว่า BerlitzEnglish™ ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้เกือบทุกสถานการณ์

 

ภาษาอื่นๆ

นอกจาก BerlitzEnglish™ แล้วสถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ยังมีการสอนภาษาไทย ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น จีน และอื่นๆอีกมากกว่า 50 ภาษาที่ใช้สื่อสารทั่วโลก ติดต่อเราวันนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาสำหรับเด็ก และวัยทีนกับสถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์: มีความเป็นธรรมชาติ

วัยเด็กเป็นวัยที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษา พวกเขาจะซึมซับและเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การที่เด็กเริ่มเรียนได้ไวเท่าไร ก็จะทำให้เขาสามารถพูดภาษานั้นๆโดยไม่มีสำเนียงอื่นปน เมื่อเรียนที่สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์เด็กๆจะได้รับความสุขสนุกสนานกับการเรียนเช่นกัน

เด็กๆได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนการสอน

 • ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญา
 • ช่วยให้เข้าใจภาษานั้นๆ
 • เป็นการวางรากฐานของความเข้าใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมนั้นๆ
 • เป็นการวางพื้นฐานการเรียนเพื่อเรียนภาษาที่โรงเรียน
 • ช่วยเพิ่มโอกาสการทำงานในหลายสาขาวิชาชีพ

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์สนับสนุนความสำเร็จบุตรหลานของคุณ

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์มีหลายทางเลือกในการเรียนภาษาสำหรับบุตรหลานของท่าน โดยทั้งหมดสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การสอน และมีความสุขที่ได้สอนเด็กๆ โปรแกรมแบ่งแยกเด็กๆอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน เด็กๆจะเรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

แบร์ลิทซ์ได้พัฒนาโปรแกรมและหลักสูตรภาษาโดยเฉพาะสำหรับโรงเรียนและครูผู้สอน

 

Mimi & Me อายุ 4 ~ 7

เรียนภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

เด็กๆจะมีพรสวรรค์ในการเรียนภาษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Mimi & Me เหมาะสำหรับเด็กเล็กและเด็กเตรียมตัวเข้าโรงเรียน มีการออกแบบให้สามารถดึงความสามารถของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุด ในช่วงเวลาเรียน  Mimi & Me จะเหมือนเป็นช่วงเวลาเล่นของเค้าผ่านกิจกรรมภาษาที่สนุกสนาน เพลง เกมส์ และนิทาน เด็กๆจะได้เรียนโดยไม่มีข้อห้าม เด็กๆจะสนุกสนานไปกับการเรียนคำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ๆ เค้าจะได้พูดสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษจะช่วยให้การสื่อสารของเค้าดีขึ้น

เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีโดยโปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสการเรียนภาษาอังกฤษก่อนใคร ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะที่เด็กๆจะมีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่างทั่วถึง

 

Berlitz Global Adventure อายุ 8 ~ 11

มาร่วมกับ Berlitz Global Adventure!

มาเลย มาเลย! เด็กๆที่ต้องการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับการค้นหา

เด็กๆชอบความตื่นเต้นที่จะได้ค้นพบสิ่งแปลกๆใหม่ๆรอบตัวพวกเขา ทำไมไม่ให้ความอยากรู้อยากเห็นของวัยนี้ได้กลายมาใช้ในการเรียนรู้ค้นหากับภาษาอังกฤษในวิธีที่สนุกและง่าย

หลักสูตร Berlitz Global Adventure เต็มไปด้วยกิจกรรมทางด้านภาษาที่เหมาะกับเด็ก ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อจุดประกายจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขา หลักสูตรเนื้อหาที่ตื่นตาตื่นใจนี้ได้พัฒนาร่วมกับแผนกการเรียนรู้ของ National Geographic Learning ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติ ที่จะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์มาสู่ชีวิตประจำวัน เกมส์ที่ใช้ประกอบการเรียนในการค้นหาขุมทรัพย์และกิจกรรมจะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการพูดและการฟัง ไม่มีการเรียนรู้ใดที่จะดีไปกว่านี้แล้วที่เด็กๆจะได้สัมผัสความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมไปพร้อมกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

และใหม่ล่าสุดกับสังคม Berlitz Global Adventure ผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลกจะได้เป็นเพื่อนกัน และสนุกที่จะสำรวจและเรียนรู้ร่วมกัน

 

Time Zones อายุ 12 ~ 15

เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่พร้อมจะไปยังดินแดนอันไกลโพ้น

เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะสัมผัสประสบการณ์ทั่วโลก โปรแกรม Time Zones ที่น่าตื่นเต้นนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้น นำเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจากมุมมองของวัยรุ่นทั่วโลก สามารถฝึกภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการร่วมกันทั้งการโต้ตอบเพื่อพัฒนาความชำนาญในการฟังและการพูด ไปพร้อมๆกับทักษะการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่จะมีการปรับและพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะร่วมกับ National Geographic Learning.

เพื่อเป็นการเสริมมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้เกิดจากการหล่อหลอมทางด้านวัฒนธรรมสากลรวมทั้งทักษะความคิดการวิจารณ์ที่หลักแหลม ในการเรียนของวัยรุ่นเค้าจะได้ค้นพบโลกรอบๆตัวเขา และเรียนรู้วิธีการจัดการกับสิ่งต่างๆ เปิดประตูสู่การเรียนที่น่าตื่นเต้นและโอกาสที่ดีจากทั้งในและต่างประเทศ