นวัตกรรมการสอนภาษาและคอร์สอบรมความเป็นผู้นำระดับโลก ให้เหมาะกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

แบร์ลิทซ์เป็นองค์กรการศึกษาระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1878 ที่ โรด ไอส์แลนด์ (Rhode Island) ประเทศสหรัฐอเมริกา แบร์ลิทซ์เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ Benesse จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในเรื่องของผลิตภัณฑ์และให้บริการทางด้านภาษา คอร์สอบรมความเป็นผู้นำระดับโลก การศึกษาและการดำเนินชีวิต

เรามีสาขามากกว่า 550 สาขาในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก แบร์ลิทซ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในด้านการฝึกอบรมภาษาและให้บริการการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้แบร์ลิทซ์ยังเป็นผู้นำการฝึกอบรมและการศึกษาของบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยครอบคลุมทั้งด้านภาษา การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และการแก้ปัญหาทางด้านวัฒนธรรมที่สามารถกำหนดได้เองโดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย

ที่แบร์ลิทซ์เราให้ความสำคัญกับนักเรียน โดยมีปฐมบทการจัดการเป็นรากฐาน และเป็นหัวใจหลักในธุรกิจของเรา การให้ความสำคัญกับนักเรียนนี้เป็นหัวใจหลักที่สำคัญ โดยคำนึงถึงความต้องการของนักเรียน พนักงานของแบร์ลิทซ์จะรักษาคำมั่นนี้ตลอดไป เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรค์หลักสูตร รวมทั้งการให้บริการที่ดี เพื่อประสบสัมฤทธิ์ผลที่เป็นสากลระดับโลก

การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เต็มไปด้วยการเสริมสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ ผู้เรียนภาษาส่วนมากกำลังมองหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการที่สามารถยืดหยุ่น และเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนในรูปแบบของพวกเขาเอง แบร์ลิทซ์เข้าใจถึงความสำคัญนี้ และเปิดกว้างเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อให้การเรียนรู้สามารถปรับแต่งได้โดยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

แบร์ลิทซ์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัทชั้นนำการศึกษาระดับโลก