วงจรการเรียนรู้ของแบร์ลิทซ์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพและเป็นหลักประกันว่า คุณจะได้รับการเรียนที่สอดคล้องกับวิธีของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) และเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายและตอบสนองตรงกับความต้องการของนักเรียน

วงจรการเรียนรู้ของแบร์ลิทซ์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพและเป็นหลักประกันว่า คุณจะได้รับการเรียนที่สอดคล้องกับวิธีการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) และเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายและตอบสนองตรงกับความต้องการของนักเรียนนั้นๆ

ขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้:

  1. การวิเคราะห์ความต้องการ: กำหนดเป้าหมายระดับการใช้ภาษาให้เป็นไปตามความต้องการใช้งานของแต่ละบุคคล และช่วยกำหนดความคาดหวังของหลักสูตร
  2. การแนะนำหลักสูตร: ให้คำแนะนำแก่นักเรียนถึงระยะการเรียนที่เหมาะสมเพื่อลดช่องว่างการใช้ภาษา
  3. การปฐมนิเทศน์: ให้นักเรียนได้มีโอกาสพบครูผู้สอนพร้อมรับอุปกรณ์การเรียน รวมถึงแผนการเรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
  4. การให้คำปรึกษาและการรายงานความคืบหน้า: ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมนักเรียนจะมีโอกาสได้รับการตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าของการเรียนผ่านรายงานผลและการให้คำปรึกษาการเรียนกับหัวหน้าอาจารย์
  5. การวัดระดับ: เมื่อนักเรียนเรียนจบในแต่ละระดับ จะได้รับการทดสอบเพื่อวัดศักยภาพและมั่นใจว่านักเรียนเข้าใจก่อนที่จะข้ามไปในระดับถัดไป
  6. ใบประกาศนียบัตร: เป็นการรับประกันว่านักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนของแต่ละระดับ
  7. ความท้าทายในระดับถัดไป: มีการยืนยันเป้าหมายการเรียนอีกครั้ง ก่อนที่นักเรียนจะได้รับความท้าทายใหม่ๆสำหรับการเรียนในระดับถัดไป

ตลอดของวงจรการเรียนรู้ จะมีการตรวจสอบหลักสูตรจากผู้จัดการของสถาบันแบร์ลิทซ์เป็นระยะๆ เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน