แบร์ลิทซ์เป็นที่รู้จักกันดีถึงการเรียนการสอนที่ใช้การโต้ตอบกันอย่างสนุกสนาน และวิธีของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์การสอนที่สั่งสมมายาวนานมากกว่า 136 ปี ได้พิสูจน์เป็นอย่างดีถึงวิธีของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) ที่แบร์ลิทซ์ได้คิดค้นขึ้นมา

เทคนิคที่คลาสสิก และนวัตกรรมปัจจุบัน

วิธีของแบร์ลิทซ์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านการสนทนาที่นำเสนอคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ได้จริง นักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาใหม่เสมือนเมื่อเราเรียนการใช้ภาษาเป็นครั้งแรก ผ่านการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ วิธีของแบร์ลิทซ์ยังคงใจความหลักในการเข้าถึงผู้เรียน โดยใช้อุปกรณ์หนังสือและเทคนิคที่เราได้พัฒนามากว่าหนึ่งศตวรรษจากการวิจัยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาของเรา ซึ่งรวมทั้งโปรแกรมออนไลน์ใหม่ที่ได้รวบรวมระบบเทคโนโลยีระดับแนวหน้าผนวกกับวิธีของแบร์ลิทซ์

4 คุณลักษณะเฉพาะของวิธีของแบร์ลิทซ์

การใช้เฉพาะที่ ตรงกับภาษาเป้าหมาย

ด้วยวิธีของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) การสนทนาทั้งหมดตรงกับภาษาเป้าหมายของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้น หรือระดับสูง อาจารย์ผู้สอนจะใช้วิธีการสนทนาผ่านกระบวนการฟังและการพูด รวมถึงการจดจำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถใช้ภาษานั้นๆได้อย่างถูกต้องโดยไม่ผ่านการแปล

การมีส่วนร่วมของนักเรียน

การเรียนที่เหมาะสมให้ได้ผลจริงในภาษานั้นๆ ในทุกขั้นตอนการเรียนต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน และนักเรียนมีโอกาสพูดเป็นอย่างสูง วิธีการนี้เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีทำให้บรรยากาศการเรียนผ่อนคลาย ส่งเสริมให้นักเรียนมั่นใจกล้าที่จะพูดกับภาษานั้นๆ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการปฏิบัติการสนทนาจริง

ภาษาเป็นอะไรที่ต้องพูด ดังนั้นการสอนและการเรียนรู้ต้องเกิดจากการพูด เราจะให้นักเรียนนำสถานการณ์ที่เกิดในชีวิตจริงมาจำลองเป็นตัวอย่างในการเรียน และชี้แนะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อให้เกิดการพูดได้อย่างถูกต้องในภาษานั้นๆ

ไวยากรณ์มีความหมายในการสื่อสาร

วิธีของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) ขึ้นอยู่กับ "การสร้างบล็อก" ในขั้นตอนแรกของการเรียนการสอนจะเน้นที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไวยากรณ์ที่ดี โดยในแต่ละประโยคจะได้รับการชี้แนะและฝึกฝนเป็นอย่างดี เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในสำหรับการเรียนใหม่ๆต่อไป