246 อาคารไทม์ สแควร์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 12-14 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +6681-755-4195, +6681-755-3964 โทรสาร +662-255-6075

BTS : สถานีอโศก ทางออก 5

MRT : สถานีสุขุมวิท

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์