สนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานทั่วโลก

การอบรมการย้ายถิ่นฐานสำหรับพนักงานที่โอนย้ายระหว่างประเทศ การอบรมการย้ายถิ่นฐานที่มีประสิทธิภาพมีผลดีต่อความสำเร็จของพนักงานและความสำเร็จของบริษัทในต่างแดน

หลักสูตรการปฏิบัติงานระหว่างประเทศของเบอร์ลิตซ์ เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การโอนย้ายพนักงานและครอบครัวประสบความสำเร็จ โครงการนี้จะช่วยให้พนักงานของท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และการปฏิบัติของประเทศที่กำลังจะไปปฏิบัติงานได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และผู้เข้าร่วมอบรมยังจะได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและสังคมซึ่งจำเป็นจะต้องตระหนักในการประสบความสำเร็จ

เนื้อหาประยุกต์

หลักสูตรของเบอร์ลิตซ์จะได้รับการประยุกต์เพื่อให้พนักงานและครอบครัวสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในประเทศใหม่ได้ การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของชาติ และมุมมองของบุคคล สามารถช่วยให้พวกเขาลดความสับสนต่อวัฒนธรรมใหม่ ปรับตัวได้อย่างง่ายดาย และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมจะได้ปฏิบัติการเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุม Cultural Navigator ® ซึ่งเป็นหลักสูตรเชิงลึกเกี่ยวกับโลกธุรกิจและวัฒนธรรมที่ทันสมัย Cultural Orientations Indicator ® (COI) จะทำการประเมินลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้อบรมด้วยหลักการทางสถิติ

นำพนักงานกลับภูมิลำเนา

หลักสูตรนำพนักงานกลับภูมิลำเนาของเบอร์ลิตซ์ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนขององค์กรของท่านให้สูงที่สุด โดยการให้ความช่วยเหลือพนักงานที่กลับสู่ภูมิลำเนา หลักสูตรนี้จะยังช่วยให้ท่านสามารถนำทักษะใหม่ที่พนักงานได้รับ และองค์ความรู้ในระดับสากล มาใช้กับประเทศของคุณได้