Small Group Instruction การเรียนการสอนแบบกลุ่มขนาดเล็กมีประโยชน์ในการแบ่งประสบการณ์การเรียนกับนักเรียนอีกสามท่านที่อยู่ในระดับเดียวกัน โปรแกรมกลุ่ม 4 คนนี้จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนในค่าเรียนที่ประหยัดกว่าการเรียนแบบตัวต่อตัว

การบริการคอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่