เรียนภาษาได้ทุกที่กับ eBerlitz

ปัจจุบันคุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาใหม่ๆได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบนท้องถนน เพื่อให้เหมาะกับตารางที่เร่งรีบ สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ แบ่งออกเป็นสองทางเลือกที่แสนสะดวกสบาย

  • Berlitz Live Online - นักเรียนจะได้เรียนสดอยู่หน้าเครื่องของคุณผ่านเวป โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่พิสูจน์แล้วของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) สามารถเรียนได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเหมือกับแบบดั้งเดิมที่เข้ามาเรียนที่สถาบันเอง

  • CyberTeachers by Berlitz - การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ e-learning เป็นทางเลือกของการแก้ปัญหาการเรียนที่คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ บทเรียนสามารถปรับให้เหมาะกับระดับภาษาและความต้องการของแต่ละบุคคล

 

 

Berlitz Live Online

Berlitz Live Online ได้รวมข้อดีของวิธีการเรียนที่พิสูจน์แล้วของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) กับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกันที่คุณจะสามารถเรียนพูด ฟัง และคิดเป็นภาษานั้นๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพียงคุณมีหูฟัง และไมโครโฟน คุณก็สามารถเรียนภาษากับนักเรียนคนอื่นและอาจารย์ผู้สอนจากสถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ผ่านระบบออนไลน์ได้เหมือนกับวิธีการเรียนแบบดั้งเดิม

คุณสามารถฝึกบทสนทนากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาจะมุ่งเน้นให้คุณได้ฝึกการใช้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รูปแบบออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน และคุณสามารถที่จะบันทึกการเรียน และกลับไปทบทวนได้

Berlitz Live Online มีมากกว่า 50 ภาษา ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

Berlitz Live Online Private

เรียนภาษาแบบออนไลน์สดที่คุณสะดวกได้ทุกที่

Berlitz Live Online แบบตัวต่อตัวเป็นการเรียนภาษาที่สามารถยืดหยุ่นได้มากที่สุด และสามารถปรับแต่งได้เพื่อตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลและเป้าหมายเฉพาะ การเรียนแบบ private เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวที่สามารถปรับแต่งเพื่อให้ครอบคลุมคำศัพท์และการสื่อสารเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขององค์กรหรือการทำงานของแต่ละบุคคล

ไม่ใช่การเรียนผ่านซีดีหรือโปรแกรมการเรียนด้วยตนเองที่ต้องอาศัยแรงจูงใจ แต่ Berlitz Live Online เป็นการเรียนภาษาและโต้ตอบสดผ่านอินเตอร์เน็ต โดยอาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการเรียนการสอนของแบร์ลิทซ์ (Berlitz Method®) และใช้หนังสือตัวเดียวกับที่เรียนแบบตัวต่อตัว บวกกับคุณสามารถบันทึกการเรียนในแต่ละครั้งเพื่อทบทวนกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น MP3

CyberTeachers by Berlitz

CyberTeachers โดยแบร์ลิทซ์ได้รับรางวัลชนะเลิศโปรแกรมออนไลน์สำหรับการเรียนภาษาเชิงธุรกิจ รูปแบบนวัตกรรมนี้สามารถสร้างบทเรียนที่ปรับแต่งเฉพาะงาน ธุรกิจ และความสนใจเฉพาะบุคคล ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพนับตั้งแต่วันแรกของการเรียน

CyberTeachers โดยแบร์ลิทซ์เป็นการเรียนที่สามารถปรับแต่งได้ในรูปแบบของเว็บที่ง่ายต่อการใช้งาน บทเรียนได้รับการพัฒนาและปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่ตรงกับระดับและความต้องการของแต่ละผู้เรียน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเน้นคำ วลี หรือประโยค เข้าไปในโปรแกรมของคุณ ฝึกการออกเสียงในความหมายที่แตกต่างกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกบทความประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ

เรามีทั้งหมด 6 ภาษา ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน และดัทช์ โปรแกรมมีให้เลือกทั้งแบบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน