Private Instruction มีความยืดหยุ่นมากที่สุด และมีความเป็นส่วนตัว โปรแกรมการเรียนแบบตัวต่อตัวนี้ได้รับการออกแบบให้ตรงกับเป้าหมายและตารางการเรียนของนักเรียน โดยที่ไม่ต้องแบ่งความสนใจจากอาจารย์ผู้สอน คุณจะใช้เวลาครึ่งหนึ่งในการพูดและครึ่งหนึ่งในการฟัง ดังนั้นคุณจะได้รับการเรียนรู้ได้เต็ม 100% ความก้าวหน้าการเรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเองและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนทันที

การบริการคอร์สเรียนสำหรับเด็ก