เตรียมตัวสอบ

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ตระหนักว่า การที่จะประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันนักเรียนต้องประสบความสำเร็จในการสอบเพื่อจะเปิดทางไปสู่โอกาสและ ทางเลือกที่ดีให้กับตนเอง เราเข้าใจดีถึงความท้าทายของการทดสอบเหล่านี้และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับนักเรียนของเราเพื่อเพิ่มคะแนน จากการทดสอบต่างๆและช่วยให้พวกเขาไปถึงยังฝันที่ตั้งไว้

คอร์ส IELTS

หลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS ของแบร์ลิทซ์จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS อย่างแท้จริง การเรียนการสอนเป็นแบบองค์รวม โดยการฝึกฝนในชั้นเรียนจะไม่ได้เป็นการพัฒนาทักษะแค่เพียงด้านเดียว แต่ในแต่ละแบบฝึกหัดจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นได้อย่างน้อย 2 ทักษะขึ้นไป ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรนักเรียนจะได้รับคำแนะนำและการติว IELTS จากอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการแสดงให้เห็นภาพชัดเจนว่าทักษะที่ได้รับจากชั้นเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทดสอบ IELTS ได้อย่างไร ช่วงท้ายของหลักสูตรนักเรียนจะได้ทำการทดสอบเสมือนจริง ที่ช่วยให้วัดระดับความก้าวหน้าของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

คอร์ส TOEFL

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทดสอบ TOEFL ทำให้มีโรงเรียนสอนภาษาเพียงไม่กี่โรงเรียนที่สามารถพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับการทดสอบแบบใหม่ที่เรียกว่า iBT TOEFL ให้กับนักเรียนได้ สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสอนภาษาในจำนวนไม่มากนักที่ยังคงสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในการทดสอบรูปแบบใหม่ ทั้งนี้หลักสูตร TOEFL ของแบร์ลิทซ์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ ของข้อสอบ iBT TOEFL ได้ แบร์ลิทซ์ได้พิสูจน์แล้วด้วยการช่วยให้นักเรียนของเราสามารถสอบได้คะแนนตามที่ต้องการ จุดมุ่งหมายในการสอนของเราไม่ใช่แค่การสอนภาษาอังกฤษ แต่เป็นการติว TOEFL และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ iBT TOEFL ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล นักเรียนของเราจึงได้เรียนรู้และพัฒนาวิธีการเรียบเรียงความคิดและวิธีการนำเสนอผ่านการพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทักษะด้านการฟังและความเข้าใจก็จะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดการอ่านและการฟัง

คอร์ส TOEIC

ในปัจจุบันหลายองค์กรต่างก็ตระหนักถึงความจำเป็นของการมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีของพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถก้าวไปสูเวทีระดับโลกได้ ด้วยเหตุนี้องค์กรต่างๆจึงต้องอาศัยการสอบ TOEIC ในการวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของพนักงาน คะแนนสอบ TOEIC จึงเป็นที่ต้องการเพื่อใช้พิจารณาการเลื่อนตำแหน่งหรือการส่งพนักงานไปทำงานยังต่างประเทศ ด้วย ประสบการณ์อันยาวนานในการสอน TOEIC ของแบร์ลิทซ์ เราสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้คุณได้คะแนน TOEIC สูงอย่างที่ต้องการได้ วิธีการสอนของเราสามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับการฝึกฝนที่ดีเยี่ยมในทักษะที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ TOEIC ซึ่งช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการทดสอบและได้คะแนนตามที่ต้องการ

หลักสูตรเตรียมให้สัมภาษณ์ทางธุรกิจ

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัย หรือทำงานมาได้ซักระยะ คุณคงรู้ดีว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยในการจะนำเสนอตัวเองในแนวทางที่จะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถและคุณสมบัติทางด้านวิชาการ คุณภาพ ทักษะ และที่สำคัญที่สุดคือ การนำเสนอเหตุผลว่าทำไมคุณคือคนที่ใช่ ที่เหมาะสมจะทำงานนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะถ้าคุณต้องนำเสนอออกไปด้วยภาษาอังกฤษ! แต่ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์  ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสากลที่ภาคธุรกิจใช้สื่อสารกันทั่วโลก

ถ้าคุณต้องการทำงานในองค์กรนานาชาติ หรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สิ่งที่คุณต้องการคือทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมเพื่อสามารถไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จในอนาคต

หลักสูตรเตรียมตัวให้สัมภาษณ์ทางธุรกิจ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียบเรียงความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเสนอตนเองในทางที่จะทำให้เชื่อได้ว่าคุณคือคนที่เหมาะสมที่สุด สามารถตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจแม้ในสถานการณ์ที่คุณต้องถูกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ!